Przejdź do głównej sekcji

Zbigniew Bakalarczyk

Zbigniew Bakalarczyk
Imię i nazwisko

Zbigniew Bakalarczyk

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
 • Angielski
Dziedziny
 • Fuzje i przejęcia
 • Inwestycje budowlane
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo pracy
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo transportowe
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo zamówień publicznych
Miejscowość

Łódź

Kraj

Polska

Kariera

Mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP
Mediator Centrum Mediacji NRA
Mediator Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan
Mediator wpisany na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych w Łodzi, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

Samodzielną kancelarię adwokacką prowadzę od 2010r., w tym czasie zajmowałem się głównie praktyką procesową (spory sądowe) w zakresie kontraktów budowlanych i sporów infrastrukturalnych, a także obsługą dużych spółek z kapitałem zagranicznym.
Po odbyciu szkolenia mediacyjnego w zakresie podstawowym przy CM NRA, odbyłem również specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu mediacji oraz prawa nowych technologii.
Od roku 2020 konsekwentnie rozwijam praktykę mediatora prowadząc mediacje gospodarcze, cywilne, a także mediacje w organizacji i pracownicze, w obszarze moich zainteresowań są także mediacje dotyczące własności intelektualnej.

Liczne szkolenia i studia podyplomowe.

Adres www

Przejdź do strony