Przejdź do głównej sekcji

Anna Janicka

Anna Janicka
Imię i nazwisko

Anna Janicka

Stopień naukowy
magister
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo karne - gospodarcze
  • Prawo spółek
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
Rok urodzenia

1975

Miejscowość

Łódź

Kraj

Polska

Kariera

Od 2007 roku adwokat do obecnie
Od 2015 roku mediator do obecnie Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisana na listę mediatorów prowadzona przez Prezesa Sadu Okręgowego w Łodzi, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Płocku. Mediator po egzaminie walidacyjnym „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” uprawniającym do wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów (KRD).
Od 2013 roku do obecnie Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi
Od 2021 roku do obecnie mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
Od 2019 do 2022 roku członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Od 2023 roku mediator w postępowaniach ze skarg w zakresie na brak dostępności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykształcenie:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji,
Kierunek Prawo 1999 r. Studia Podyplomowe w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i
Zarządzania w Łodzi na kierunku: Zarządzanie Firmą Medyczną 2000 r.
Studia Podyplomowe Uniwersytet Jagielloński Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze 2012 r.
Studia Podyplomowe Negocjacje i mediacje biznesowe Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2016 r.
Studia Podyplomowe dla mediatorów w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej w ramach projektu POWER.02.17.00-00-0009/18-00 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 2019 r.

Adres www

Przejdź do strony