Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Kąkolecki

Andrzej Kąkolecki
Imię i nazwisko

Andrzej Kąkolecki

Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo administracyjne
  • Prawo bankowe
  • Prawo europejskie
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo gospodarcze
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu 2001-2002, Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Banku Pekao S.A. w Paryżu, 1995-2002, Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Pekao S.A. w Warszawie 1990-1995, Radca w St. Przedstawicielstwie Polski przy ONZ, I Sekretarz Ambasady w Kolonii do spraw prawnych.

Publikacje

„Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy MIH w Paryżu – aktualne znaczenie i tendencje” – „Radca Prawny” 3/2003, „Zasady pojednawczego rozwiązywania sporów (ADR) Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu” – „Radca Prawny” 5/2003, „Umowy modelowe Międzynarodowej Izby Handlowej” – „Radca Prawny” 5/2004, „Nowelizacja kpc w zakresie sądownictwa polubownego (arbitrażowego)” – „Radca Prawny” 5/2005, „Poland’s new arbitration law” – ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 16/No 2, 2005, „Kwalifikacje i wyłączanie sędziów sądu polubownego (arbitrów)” – „Radca Prawny” 4/2006.