Przejdź do głównej sekcji

Adrianna Aftańska

Adrianna Aftańska
Imię i nazwisko

Adrianna Aftańska

Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo ochrony konsumentów
  • Prawo reklamy i mediów
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Główny Specjalista w Wydziale ds. Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2023 r.

Kierownik Projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

Absolwentka prawa na WPiA UKSW, logistyki mediów na WDiNP UW oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na WPiA UW.

Uczestniczka Seminarium Doktorskiego w INP PAN.

Publikacje

1. Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy? (w: Młody Jurysta)
2. Międzynarodowy Dzień Mediacji – rys historyczny, upowszechnienie, działania Ministerstwa Sprawiedliwości (w: Mediacja: w kierunku ugody), Wydawnictwo DIG

Adres www

Przejdź do strony