Przejdź do głównej sekcji

Tomasz P. Antoszek

Tomasz P. Antoszek
Imię i nazwisko

Tomasz P. Antoszek

Stopień naukowy
dr
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Inwestycje budowlane
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Prawo pracy
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo zamówień publicznych
Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

Prawnik, psycholog, mediator gospodarczy z ok. 15-letnim doświadczeniem.
Twórca DOMU MEDIACYJNEGO, Prezes WCAM Poznań, trener rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji i prawa prywatnego.
Członek International Law School Tournament Committee.
Ekspert, coach i juror na międzynarodowych turniejach mediacyjnych (m.in. Wiedeń CDRC, ICC, INADR, mediUJ Kraków). Absolwent programu rozwojowego dla dydaktyków na UCL London.
Naukowo zajmuje się prawem cywilnym, w tym kontraktami związanymi z rozwiązywaniem sporów, Konwencją Singapurską, mediacją, ugodą.
Współautorem Komentarza do KC (pod red. prof. M. Gutowskiego, C.H. Beck, ’16, ’19, ‘21).
Referował na konferencjach polskich i zagranicznych (Pekin, Rzym, Berlin, Wiedeń, Wilno, Warszawa, Kraków, Gdańsk).

Publikacje

Antoszek T.P., Mediacja na odległość w rzeczywistości postpandemicznej – szanse i zagrożenia oczami osób badanych, w: E-mediacja w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i pracowniczych, red.: W. Broński, Lublin 2023.
Antoszek T.P., Zastosowanie koncepcji culpa in contrahendo w postępowaniu mediacyjnym; w: Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, red.: J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski, Warszawa 2022.
Antoszek T.P., Henclewski T., Pisuliński J., Szadkowski K., Zelek M., Przegląd orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, Palestra, 2022, nr 9.
Antoszek T.P., Komentarz do KC, wybrane artykuły, w: Gutowski M., Komentarz do KC, Warszawa 2016; 2019, 2021, wyd. C.H. Beck

Antoszek Tomasz, Zajączkowska Joanna, W: Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne / Alicja Czerederecka (red.), 2018, Kraków, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, s.233-254, ISBN 978-83-87425-69-2

Antoszek T.P., Zasada poufności mediacji a spotkania informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów; W: Arbitraż i mediacja – perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna Między teorią a praktyką Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza / Rafał Morek, Jan Olszewski, Błaszczak Łukasz (red.), 2018, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.17-27.

Antoszek T. P., Umowa ugody, rozprawa doktorska napisana pod kier. prof. M. Gutowskiego, Poznań, 2015

Adres www

Przejdź do strony