Przejdź do głównej sekcji

Archiwum 2020

Szanowni Państwo,  w związku z obecnym stanem epidemii pragnąc zapewnić państwu oraz pracownikom bezpieczeństwo informujemy o możliwości składania dokumentów w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oryginał pisma zostanie złożony...

Szanowni Państwo, Przed zaplanowanymi w najbliższych dniach rozprawami i spotkaniami, które mają odbyć się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zaleceniami  Głównego Inspektora...

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wznawia „Biuletyn Arbitrażowy”. W pierwszym numerze po przerwie ukaże się wkrótce zapis przebiegu Seminarium „Nowe granice arbitrażu”, które odbyło się 3 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie...

Szanowni Państwo, W świetle bardzo szczególnych okoliczności, które mamy obecnie i ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w całej Europie, niestety musieliśmy podjąć trudną decyzję o odroczeniu naszej konferencji. Wkrótce wrócimy...

Szanowni Państwo, Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej obowiązuje od 2015 roku.  Jako nasi interesariusze macie Państwo za sobą pięć lat jego stosowania jako strony, pełnomocnicy, jak również arbitrzy. Ponieważ...

Szanowni Państwo, w dniu 4 lutego 2020 roku odbyła się konferencja „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej” organizowana przez Urząd Patentowy RP wraz z Światową Organizacją Własności Intelektualnej...