Przejdź do głównej sekcji

Archiwum 2024

Mark your calendars – Wednesday, 22 May 2024; 5:00 – 6:30 PM Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie/Court of Arbitration at the PCC together with Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) German Arbitration...

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zaprasza na certyfikowane 100-godzinne szkolenie bazowe z mediacji ze specjalizacją w sprawach cywilnych i gospodarczych, które zostanie przeprowadzone w oparciu o Standardy Szkolenia Mediatorów...

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w czwartek 02 maja Sekretariat Sądu będzie nieczynny. ...

Dziś, 9 kwietnia 2024 roku, w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, miało miejsce polsko-włoskie spotkanie arbitrażowe, współorganizowane przez Confindustria Polonia. Wydarzenie otworzył Jego Ekscelencja Luca Franchetti...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2024 roku pisma kierowane do Sądu Arbitrażowego przyjmowane będą od godz. 9.00 do godz. 12.00. ...

Jeśli: ✓ kiedykolwiek czuliście się zagubieni w gąszczu tabel, cyfr i danych opisanych enigmatycznie jako „bilans” i „rachunek zysków i strat”; ✓ dzielnie wertowaliście niezrozumiałe zestawienia i rozbicia prezentowane w notach do sprawozdań...