Przejdź do głównej sekcji

Zaproszenie do składania artykułów do e-wydania wznowionego „Biuletynu Arbitrażowego” poświęconego tematyce IT w arbitrażu instytucjonalnym

Data publikacji: 11 marca 2020

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wznawia „Biuletyn Arbitrażowy”. W pierwszym numerze po przerwie ukaże się wkrótce zapis przebiegu Seminarium „Nowe granice arbitrażu”, które odbyło się 3 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Planowane jest zarazem e-wydanie Biuletynu pt. „Nowe technologie w arbitrażu instytucjonalnym”. Wybór tematu nowego numeru Biuletynu łączy się z informatyzacją postępowania przed SA KIG, w którym trwają prace nad intranetem dla arbitrów i stron.

Celem kolejnego numeru będzie podjęcie dyskusji nad szansami i zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem IT w sporach administrowanych przez instytucje arbitrażowe (m.in. komunikacja z sekretariatem i arbitrami drogą poczty elektronicznej, wykorzystanie narzędzi IT dostarczanych przez instytucję do doręczania pism oraz komunikacji bieżącej, wykorzystanie przez uczestników postępowania narzędzi IT dostarczanych przez firmy zewnętrzne do katalogowania i przeszukiwania dokumentacji, problematyka cyberbezpieczeństwa). Czy szeroko rozumiane technologie informatyczne, w szczególności narzędzia IT oferowane przez instytucje arbitrażowe, mogą stanowić o atrakcyjności postępowania arbitrażowego, czy może ich zastosowanie stało się zwykłą koniecznością w cyfrowym świecie? Czy instytucjonalny pakiet IT daje arbitrażowi instytucjonalnemu przewagę konkurencyjną nad arbitrażem ad hoc? Jak wykorzystanie IT wpływa na sprawność komunikacji arbitrów, stron i organizacji, pod auspicjami której toczy się arbitraż? Czy narzędzia IT pomagają w efektywnym zarządzaniu materiałem dowodowym?

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych autorów do składania artykułów, które stanowić będą próbę odpowiedzi na te i inne pytania związane z wykorzystaniem IT. Przesłane artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim, ze streszczeniem artykułu (tzw. abstract) w obydwu wskazanych językach. Artykuły nie powinny przekraczać 6000 słów (wliczając ewentualne przypisy) i powinny zostać zredagowane zgodnie z zasadami redakcyjnymi opublikowanymi na stronie SA KIG. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@sakig.pl do dnia 11 maja 2020 r.

SA KIG zastrzega możliwość odmowy publikacji artykułu w przypadku braku zgodności jego tematu z celem publikacji lub dużej liczby nadesłanych materiałów, jak również wprowadzania zmian o charakterze redakcyjnym (za zgodą autora). Artykuły powinny stanowić teksty oryginalne, które nie były publikowane w innych czasopismach.

Mamy nadzieję, że wznowiony „Biuletyn Arbitrażowy” – dzięki dostępności online – zyska nowych czytelników i stanie się forum debaty praktyków i akademików na najgorętsze tematy środowiskowe.