Przejdź do głównej sekcji

Zaproszenie do konsultacji w sprawie oceny stosowania Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy KIG

Data publikacji: 26 lutego 2020

Szanowni Państwo,

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej obowiązuje od 2015 roku.  Jako nasi interesariusze macie Państwo za sobą pięć lat jego stosowania jako strony, pełnomocnicy, jak również arbitrzy.

Ponieważ zależy nam na ciągłym doskonaleniu i podnoszeniu standardu naszych usług chcielibyśmy zapoznać się z  Państwa opiniami dotyczącymi stosowania Regulaminu.

Prosimy o przekazywanie nam uwag, komentarzy i propozycji zmian, zarówno tych o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych dotyczących poszczególnych rozdziałów i paragrafów.

W celu ułatwienia zgłaszania Państwa wniosków przygotowaliśmy dedykowany formularz, który załączamy poniżej.

Po zebraniu, przeanalizowaniu i poddaniu dyskusji Państwa propozycji, przystąpimy do przygotowania nowelizacji Regulaminu, która jeszcze bardziej dostosuje go do potrzeb wszystkich jego użytkowników.

Na Państwa komentarze czekamy do 30 czerwca 2020 roku, prosimy o ich przesyłanie na adres sekretariat@sakig.pl.

Propozycje zmian w Regulaminie Arbitrażowym