Przejdź do głównej sekcji

Informacje dotyczące składania pism w czasie stanu epidemii

Data publikacji: 23 marca 2020

Szanowni Państwo, 

w związku z obecnym stanem epidemii pragnąc zapewnić państwu oraz pracownikom bezpieczeństwo informujemy o możliwości składania dokumentów w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oryginał pisma zostanie złożony w terminie 7 dni po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii, bądź w każdym przypadku w terminie 7 dni od wezwania Sądu Arbitrażowego przy KIG. 

Jednocześnie przypominamy, że na Państwo prośbę jesteśmy gotowi zorganizować rozprawę w formie telekonferencji lub wideokonferencji.