Przejdź do głównej sekcji

Protokół Seulski dot. przeprowadzania wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu.

Data publikacji: 27 marca 2020

Szanowni Państwo,

18 marca 2020 r. KCAB International opublikował Seoul Protocol on Video Conferencing in International Arbitration – dokument stanowiący zbiór dobrych praktyk  dot. przeprowadzania wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu.

Postępowanie arbitrażowe jest coraz bardziej zglobalizowane, powszechne staje się przeprowadzanie posiedzeń w trybie wideokonferencji, zwłaszcza gdy świadkowie czy też biegli nie mają możliwości osobistego stawiennictwa.

Epidemia koronawirusa pokazuje nawet, że czasami wideokonferencje mogą być jedyną możliwością bezpiecznego przeprowadzenia przesłuchania.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!