Przejdź do głównej sekcji

Archiwum 2020

Szanowni Państwo, We wrześniu ubiegłego roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która stanowiła spełnienie postulatów głoszonych przez środowisko arbitrażowe oraz efekt starań Sądu...

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy piątek 12 czerwca Sekretariat Sądu będzie nieczynny. ...

Szanowni Państwo, Przed zaplanowanymi w najbliższych dniach rozprawami i spotkaniami, które mają odbyć się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG uprzejmie przypominamy o zapoznaniu się z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Głównego Inspektora...

Szanowni Państwo, W dniu 26-tego maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady Arbitrażowej w formie online. W siedzibie Sądu obecny był Przewodniczący Rady Arbitrażowej oraz Dyrektor Generalna Sądu wraz z Zastępcą, pozostali Członkowie Rady łączyli...

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości przekazania uwag, komentarzy i propozycji zmian Regulaminu Arbitrażowego, zarówno tych o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych dotyczących poszczególnych rozdziałów i paragrafów. Ponieważ zależy...

Szanowni Państwo, Przypominamy, że Sąd Arbitrażowy umożliwia przeprowadzenia rozprawy w formie wideokonferencji. Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi przeprowadzenia rozpraw z zastosowaniem komunikacji elektronicznej. Rekomendacje...