Przejdź do głównej sekcji

Posiedzenie Rady Arbitrażowej w formie online

Data publikacji: 29 maja 2020

Szanowni Państwo,

W dniu 26-tego maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady Arbitrażowej w formie online.
W siedzibie Sądu obecny był Przewodniczący Rady Arbitrażowej oraz Dyrektor Generalna Sądu wraz z Zastępcą, pozostali Członkowie Rady łączyli się zdalnie.

Rośnie także ilość rozpraw online, Zespoły Orzekające i strony postępowań toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy KIG pozytywnie oceniają zastosowanie narzędzi komunikacji zdalnej w rozstrzyganiu sporów przed SAKIG.

Wyrażamy nadzieję, że ta forma posiedzeń zostanie przyjęta przez jeszcze szersze grono naszych odbiorców i będzie kontynuowana nawet po zakończeniu pandemii.

Wierzymy, że rozprawy w formie wideokonferencji zapoczątkowały nową, współczesną erę rozstrzygania sporów w sądach polubownych.

rada 26-05-2020