Przejdź do głównej sekcji

Zaproszenie do konsultacji w sprawie oceny stosowania Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy KIG

Data publikacji: 20 maja 2020

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości przekazania uwag, komentarzy i propozycji zmian Regulaminu Arbitrażowego, zarówno tych o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych dotyczących poszczególnych rozdziałów i paragrafów.

Ponieważ zależy nam na ciągłym doskonaleniu i podnoszenia standardu naszych usług chcielibyśmy zapoznać się z  Państwa opiniami dotyczącymi stosowania Regulaminu.

W celu ułatwienia zgłaszania Państwa wniosków przygotowaliśmy dedykowany formularz, który przesyłamy w załączeniu.

Po zebraniu, przeanalizowaniu i poddaniu dyskusji Państwa propozycji, przystąpimy do przygotowania nowelizacji Regulaminu, która jeszcze bardziej dostosuje go do potrzeb wszystkich jego użytkowników.

Na Państwa komentarze czekamy do 30 czerwca 2020 roku, prosimy o ich przesyłanie na adres sekretariat@sakig.pl.

Propozycje zmian w Regulaminie Arbitrażowym