Przejdź do głównej sekcji

Wyniki VII edycji Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego

Data publikacji: 13 września 2017

Uprzejmie informujemy, że uroczystość ogłoszenia wyników w VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego odbędzie się 27 września 2017 roku o godzinie 13.00, w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG, ul. Trębacka 4, sala 30.

Serdecznie zapraszamy!

r.s.v.p. m.bylinka@sakig.pl