Przejdź do głównej sekcji

Konferencja „German-Polish Dispute Resolution”

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, jako współorganizator wydarzenia, ma przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję „German-Polish Dispute Resolution”, która odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, o godz. 9.00 w Ambasadzie RP w Berlinie, przy udziale Ambasadora RP Pana prof. dra. hab. Andrzeja Przyłębskiego.

W konferencji wezmą udział wybitni praktycy arbitrażu, prawnicy przedsiębiorstw oraz przedstawiciele biznesu, żeby omówić zagadnienia dotyczące skutecznego rozpoznawania sporów arbitrażowych w stosunkach polsko-niemieckich.

Rejestracja na konferencję dis@disarb.org

Serdecznie zapraszamy!