Przejdź do głównej sekcji

Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu

Data publikacji: 23 maja 2017

W dniu 23 maja 2017 r. w siedzibie SA KIG w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Dowód z  opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w  arbitrażu” zorganizowana przez Komisję ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Konferencja była zwieńczeniem prac Komisji ds. Arbitrażu NRA, zakończonych wydanym w 2016 roku Raportem pt. „Dowód z  opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, który ukazał się jako dodatek specjalny do Palestry nr 11/2016 r. Elektroniczna wersja Raportu dostępna jest pod adresem http://palestra.pl/upload/14/80/40/1480407213_.pdf.

Na wstępie konferencji podkreślono istotne znaczenie arbitrażu i wagę, jaka Adwokatura przywiązuje do rozwiązywania sporów w postępowaniach arbitrażowych.

Wykład inauguracyjny ukazujący wielość zagadnień związanych z dowodem z opinii biegłego wygłosił prof. dr hab. Karol Weitz, sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW.

Dyskusja w pierwszym panelu dotyczyła przede wszystkim znaczenia opinii biegłego w procesie cywilnym i w arbitrażu, różnicy pomiędzy opinią biegłego a innymi dowodami, aktywności dowodowej stron a dowodem z opinii biegłego, a także wyboru biegłego oraz wynagrodzenia biegłego.

Druga część spotkania dotyczyła przede wszystkim zasad pracy biegłego, podstaw sporządzenia opinii, komunikacji biegłego ze stronami, udziału biegłego w rozprawie oraz czynności po rozprawie.

Podsumowując konferencję adw. Maciej Łaszczuk wskazał na wielość i istotne znaczenie wielu poruszanych zagadnień i wyraził zadowolenie z faktu, iż SA KIG zamierza opublikować przebieg konferencji w swoim periodyku, Biuletynie Arbitrażowym. Poinformował również, że Komisja ds. Arbitrażu pracuje nad kolejnym raportem, poświęconym zagadnieniom etyki pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym.

W związku z tym, że wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem (uczestniczyło w nim ponad 130 osób), Przewodniczący Rady Arbitrażowej SA przy KIG wyraził nadzieję, że będzie mógł w imieniu organizatorów zaprosić na kolejną konferencję, inspirowaną tym raportem, po jego publikacji.