Przejdź do głównej sekcji

Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego SA KIG

Data publikacji: 30 marca 2017

W serii Duże Komentarze ukazał się wydany we współpracy z Sądem Arbitrażowym SA KIG przez wydawnictwo C. H. Beck komentarz do Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy KIG pod redakcją adw. Macieja Łaszczuka i adw. prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego. Współautorami Komentarza są dr Witold Jurcewicz, adw. Maciej Łaszczuk, adw. dr Rafał Morek, adw. Justyna Szpara, adw. prof. dr. hab. Andrzej Szumański i dr Maciej Tomaszewski.

Jest to pierwszy komentarz do regulaminu naszego Sądu.

Zamiarem autorów było, aby książka ta służyła jako pomocny przewodnik po Regulaminie, zwłaszcza dla tych, którzy jako pełnomocnicy stron, a także jako arbitrzy, uczestniczą w postępowaniach arbitrażowych, a także dla sędziów rozpoznających sprawy postarbitrażowe. Z pewnością będzie ona pomocna dla wszystkich osób zainteresowanych arbitrażem, w tym studentów i aplikantów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na te części Komentarza, które odnoszą się do nowych rozwiązań, jak na przykład do wyrażonego w § 6 ust. 2 Regulaminu zakazu zaskakiwania stron podstawą prawną wyroku, czy nowego uregulowania zagadnienia właściwości, harmonogramu postępowania, doręczeń.

Autorzy odnoszą się w Komentarzu przede wszystkim do postępowania arbitrażowego, gdy miejscem arbitrażu jest Polska, a zatem, gdy ma zastosowanie polskie prawo arbitrażowe. Nie brak jednak szerszych odniesień. Autorzy omawiają porównawczo regulacje prawne arbitrażu w innych krajach, regulaminy innych instytucji arbitrażowych oraz orzecznictwo krajowych i zagranicznych sądów państwowych.

Komentarz jest również dostępny w wersji elektronicznej w Systemie Informacji Prawnej Wydawnictwa C. H. Beck Legalis.

 

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG