Przejdź do głównej sekcji

Zmiany w regulaminie obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Data publikacji: 3 marca 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rada Arbitrażowa przy Krajowej Izbie Gospodarczej dnia 8 listopada 2021 roku podjęła uchwałę zgodnie, z którą od 1 kwietnia 2022 roku będą obowiązywały nowe zmiany w Regulaminie arbitrażowym Sądu Arbitrażowego przy KIG dotyczące opłaty rejestracyjnej.

Od 1 kwietnia 2022 roku pozew składany w Sądzie Arbitrażowej powinien zawierać  potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej, określonej w Taryfie Opłat. Pozew, do którego nie dołączono potwierdzenia uiszczenia opłaty rejestracyjnej będzie podlegał zwrotowi.

Poniżej zamieszczamy zmiany w Regulaminie Arbitrażowym obowiązujące od 1 kwietnia 2022 roku.

W § 25:

a) w 2 ust. 3 dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu: „5) potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej, określonej zgodnie z Taryfą Opłat obowiązującą w dniu wniesienia pozwu”

b) Dodaje się ust 4 o następującym brzmieniu: „4. Pozew, do którego nie dołączono potwierdzenia uiszczenia opłaty rejestracyjnej podlega zwrotowi.”

W § 26:

a) w ust. 1 skreśla się słowa „opłatę rejestracyjną i” oraz słowo „określone” zmienia na „określoną”,

b) w ust. 2 po słowach w „§ 25 ust. 1 i 3” dodaje się „pkt 1-4”,

c) w ust. 3 skreśla się słowa „opłaty rejestracyjnej i”,

d) w ust. 5 skreśla się słowa „opłaty rejestracyjnej i” w zdaniu pierwszym i drugim.