Przejdź do głównej sekcji

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu Arbitrażowego

Data publikacji: 16 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowym 26-tym numerem Biuletynu Arbitrażowego „Nowe technologie w arbitrażu instytucjonalnym”. 

Najnowszy numer Biuletynu skupia się na temacie nowych technologii w arbitrażu, co niewątpliwie jest wynikiem obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, a także związanego z nią wzrostu zainteresowania różnego rodzaju formami pracy oraz kontaktu zdalnego.

Wszyscy zadajemy sobie pytanie czy zdalne rozprawy zostaną z nami na dłużej i jak bardzo zmieni się nastawienie naszych interesariuszy do stosowania komunikacji elektronicznej w miejsce tradycyjnych form doręczenia.

Nie bez znaczenia pozostają kwestie bezpieczeństwa, ale także równego traktowania stron postępowania.

W publikacji znajduje się 7 artykułów, które przestawiają problematykę wykorzystywania nowych technologii w sprawach rozstrzyganych przez sądy arbitrażowe.