Przejdź do głównej sekcji

Zapraszamy do składania artykułów do e-wydania Biuletynu pt. „Nowe technologie w arbitrażu instytucjonalnym”

Data publikacji: 9 lipca 2020

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Biuletyn Arbitrażowy SA KIG będzie publikowany także w Systemie Informacji Prawnej Legalis Wydawnictwa CH BECK.

Zapraszamy do składania artykułów do e-wydania Biuletynu pt. „Nowe technologie w arbitrażu instytucjonalnym”.

Celem numeru będzie podjęcie dyskusji nad szansami i zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem IT w sporach administrowanych przez instytucje arbitrażowe (m.in. komunikacja z sekretariatem i arbitrami drogą poczty elektronicznej, wykorzystanie narzędzi IT dostarczanych przez instytucję do doręczania pism oraz komunikacji bieżącej, wykorzystanie przez uczestników postępowania narzędzi IT dostarczanych przez firmy zewnętrzne do katalogowania i przeszukiwania dokumentacji, problematyka cyberbezpieczeństwa).

Przesłane artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim, ze streszczeniem artykułu (tzw. abstract) w obydwu wskazanych językach. Artykuły nie powinny przekraczać 6000 słów (wliczając ewentualne przypisy). Artykuły prosimy wysyłać do 31 sierpnia br., na adres: sekretariat@sakig.pl. Zasady redakcyjne dostępne są na naszej stronie.