Przejdź do głównej sekcji

Raport ICCA ws. różnorodności płci w postępowaniu arbitrażowym oraz nominacji arbitrów

Data publikacji: 29 lipca 2020

Międzyinstytucjonalna Grupa Robocza ds. różnorodności płci w postępowaniu arbitrażowym oraz nominacji arbitrów opublikowała Raport, który stanowi ósmy tom z serii Raportów Międzynarodowej Rady ds. Arbitrażu Handlowego (ICCA).

W ramach Międzyinstytucjonalnej Grupy Roboczej ds. różnorodności płci w postępowaniu arbitrażowym współpracowali przedstawiciele 18 wiodących międzynarodowych instytucji arbitrażowych, inicjatyw dotyczących różnorodności płci oraz kancelarii prawnych.  Ich celem była analiza, opracowanie i opublikowanie najnowszych statystyk dotyczących nominowania kobiet- arbitrów, a także przygotowanie najlepszych praktyk promowania różnorodność płci w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym.

Z Raportu wynika m.in., że:

Różnorodność płci w trybunałach arbitrażowych wzrosła, a w ciągu ostatnich czterech lat podwoiła się, głównie w wyniku starań instytucji arbitrażowych. Jednak w 2019 r. kobiety nadal stanowiły nieco ponad 21% wszystkich nominowanych arbitrów, co wskazuje na koniecznosć podejmowania dalszych działań w tym zakresie.

Największą szansę na wzrost wskaźnika udziału kobiet w postępowaniach arbitrażowych mają strony i reprezentujący je pełnomocnicy stron. W 2019 r. nominacje kobiet-arbitrów w 34% stanowiły nominacje instytucjonalne, w 21,5% nominacje dokonane przez współarbitrów, a jedynie 13,9% nominacji było dokonywanych przez strony.

Użytkownicy arbitrażu mają dostęp do różnych sposobów służących poprawie różnorodności płci w trybunałach arbitrażowych.

W Raporcie zostało przedstawionych wiele z nich, jak choćby:

  • Bazy danych kobiet o kwalifikacjach pełnomocników;
  • Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów wynikających z nieuświadomionej stronniczości;
  • Sposoby, w jakie klienci i finansujący postępowania mogą wymagać różnorodności w międzynarodowym arbitrażu;
  • Możliwości dla wykwalifikowanych kobiet dotyczące promocji swoich kwalifikacji i doświadczenia,
  • Porady dla prawinczek z mniejszym doświadczeniem zawodowym, które chcą rozwijać swoją karierę
  • Porady dla pracodawców dotyczące rozwijania i promowania kobiecych talentów

Podsumowując współpracę w ramach Grupy Roboczej jej przewodnicząca Carolyn Lamm stwierdziła: „Doceniam wybitną pracę Grupy Roboczej, w tym wiodących instytucji arbitrażowych na świecie, m.in. Pledge, ArbitralWomen, Three Crowns, White & Case, Freshfields, ICCA które współpracowały przy przygotowaniu pierwszego tego rodzaju kompleksowego Raportu na temat udziału kobiet w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym. Dokument przedstawia wizję tego, w jakim kierunku powinny podążać zmiany w tej dziedzinie. Jestem niezmiernie wdzięczna za wkład pracy wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie opracowania, jestem także przekonana, że Raport będzie miał pozytywny wpływ na wzrost znaczenia różnorodności w postępowaniach arbitrażowych”.

W skład Międzyinstytucjonalnej Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele następujących organizacji:

ArbitralWomen; the American Bar Association (ABA); Burford Capital; the Equal Representation in Arbitration Pledge (ERA); Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; the German Arbitration Institute (DIS); the Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC); the International Bar Association (IBA); the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID); the International Chamber of Commerce International Court of Arbitration (ICC); the International Council for Commercial Arbitration (ICCA); the International Centre for Dispute Resolution (ICDR); the London Court of International Arbitration (LCIA); the Stockholm Chamber of Commerce (SCC); Three Crowns LLP; the University of Sydney; the Vienna International Arbitral Centre (VIAC); and White & Case LLP.

Grupa Robocza składa podziękowania swoim członkom wymienionym powyżej, arbitrom kobietom, które podzieliły się swoimi spostrzeżemiami, a także niezależnej arbiter Lucy Greenwood i PluriCourts Investment Arbitration Database (PITAD), którzy udostępnili dane wykorzystane w Raporcie dot. nominacji arbitrów w ostatnich latach.

Aby uzyskać dostęp do raportu o arbitrażu w Kluwer, kliknij tutaj.

Aby uzyskać dostęp do raportu na stronie internetowej ICCA, kliknij tutaj.

Gender Diversity 3D