Przejdź do głównej sekcji

Powołanie składu Rady Arbitrażowej na kadencję obejmująca lata 2019-2022

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie Statut Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyjęty uchwałą nr 31/2018 Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2018 r .

Zgodnie z jego postanowieniami organami Sądu są Rada Arbitrażowa i Dyrektor Generalny Sądu. Główną kompetencją Rady Arbitrażowej, której pracami kieruje Przewodniczący Rady, jest samorządne współkształtowanie i nadzór nad merytorycznymi aspektami działalności Sądu.

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż w dniu 13 grudnia zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Sądu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego, na Przewodniczącego Rady Arbitrażowej wybrany został dotychczasowy Prezes Sądu Mecenas Marek Furtek.  W skład Rady Arbitrażowej powołani zostali uznawani w środowisku prawniczym najznamienitsi przedstawiciele polskiego arbitrażu:

 1. Dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 2. radca prawny Monika Hartung
 3. adwokat Maciej Jamka
 4. radca prawny Michał Kocur
 5. Docent dr Małgorzata Modrzejewska
 6. dr Rafał Morek
 7. Prof. dr hab. Ewa Nowińska
 8. Prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 9. radca prawny Michał Subocz
 10. Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska
 11. Dr hab. Andrzej Szlęzak, Prof. SWPS
 12. Prof. dr hab. Andrzej Szumański
 13. radca prawny Krzysztof Zakrzewski

Jednocześnie informujemy, iż uprawnienia i obowiązki Prezydium Sądu Arbitrażowego, członków Prezydium Sądu Arbitrażowego, Sekretarza Sądu Arbitrażowego lub Prezesa Sądu Arbitrażowego wynikające z regulaminów arbitrażowych, mediacyjnych i domenowych zostały przyznane odpowiednio Radzie Arbitrażowej, Przewodniczącemu Rady Arbitrażowej, Dyrektorowi Generalnemu lub Zespołowi Orzekającemu.

Szczegółowe postanowienia zawarte zostały w Przepisach przejściowych, które znajdziecie Państwo w § 14 Statutu.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem dokumentu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Sądu.

W imieniu Władz i Pracowników Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej życzymy Państwu szczęścia i wielu sukcesów w Nowym Roku.