Przejdź do głównej sekcji

Pierwsze posiedzenie Rady Arbitrażowej

Data publikacji: 21 stycznia 2019

Informujemy, iż w dniu 15 stycznia br. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Arbitrażowa na wniosek Przewodniczącego RA powołała do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących:

  • Adwokata Macieja Jamkę
  • Docent dr Małgorzatę Modrzejewską
  • Prof. dr hab. Wojciecha Popiołka
  • Prof. dr hab. Krystynę Szczepanowską – Kozłowską.

Wybrany został także skład Komitetu Nominacyjnego, którego członkami zostali:

  • Dr hab. Zbigniew Banaszczyk
  • Radca prawny Monika Hartung
  • Dr Rafał Morek
  • Radca prawny Krzysztof Zakrzewski