Przejdź do głównej sekcji

Konferencja „Budowa bez konfliktów. Nowe kierunki zapobiegania sporom w budownictwie”

Data publikacji: 23 maja 2024

Budowa bez konfliktów

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą oraz DWF Poland mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Budowa bez konfliktów. Nowe kierunki zapobiegania sporom w budownictwie”.

W konferencji jednym z prelegentów będzie Pani Mec. Monika Hartung, Przewodnicząca Rady Arbitrażowej SA KIG.

W nadchodzących latach budownictwo wciąż będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki. Mając na uwadze wpływ uwolnienia finansowania z KPO na wiele inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szczególności tych realizowanych przez samorządy, a także uruchamiane i realizowane projekty kolejowe z programu FENiKS, czy obowiązujący obecnie PBDK (Program Budowy Dróg Krajowych), zakładający wydatkowanie do 2030 r. 300 miliardów zł na projekty drogowe, podmioty z sektora budowlanego czeka wiele pracy. Oczywiście, taka perspektywa wiąże się także z wieloma istotnymi zagrożeniami, takimi jak między innymi istotna kumulacja robót w latach 2025 – 2027, co po raz kolejny może nakręcić spiralę nagłych wzrostów cen materiałów i robocizny w budownictwie. Wydaje się zatem, że będzie to kolejny cykl, w którym branża będzie musiała sobie poradzić z problemem, który doskonale zna. Mając na uwadze ryzyko ziszczenia się takiego scenariusza, trzeba w sposób umiejętny czerpać z dotychczasowych doświadczeń, w szczególności dotyczących kwestii pojawiających się cyklicznie na kontraktach budowlanych, tj. waloryzacja czy koszty przedłużenia kontraktu. Aby zapobiegać powstawaniu sporów w tych obszarach, organizacje branżowe oraz decydenci po stronie publicznej muszą dalej pracować nad efektywnymi machizmami kontraktowymi w tym zakresie.

Na spotkaniu przedstawiciele największych organizacji branżowych, Prokuratorii Generalnej RP, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, firm wykonawczych i inwestorów oraz prawnicy DWF Poland w trakcie czterech (4) paneli tematycznych omówią:

  1. Jak w kontraktach publicznych zapobiegać problemom z nadzwyczajnymi wzrostami kosztów?
  2. Czy zastosowanie innych modeli realizacji inwestycji infrastrukturalnych wdrażające rozwiązania takie, jak wynagrodzenie open book, czy wczesne zaangażowanie wykonawcy robót (ECI) może być skuteczne?
  3. Jak zarządzać ryzykiem finansowym inwestycji budowlanych, przy gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych będących zabezpieczeniem realizacji projektu?
  4. Czy arbitraż jest dobrą metodą rozwiązywania sporów budowlanych?

Spotkanie skierowane jest do członków zarządu, szefów działów realizacyjnych i prawnych, prawników wewnętrznych oraz claim managerów w firmach wykonawczych oraz inwestorów publicznych i prywatnych, którzy zaangażowani są w procesy budowlane na różnych ich etapach.

Po części dyskusyjnej zapraszamy na business mixer i dyskusje kuluarowe.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy prosimy dokonywać poprzez FORMULARZ:  RSVP

Konferencja odbędzie się w budynku DWF Poland, pl. Małachowskiego 2, Warszawa
dnia: 12 czerwca 2024 r.
w godzinach: 14:00 – 20:00

Serdecznie zapraszamy jako współorganizator konferencji !!