Przejdź do głównej sekcji

Seminarium „Nowe granice arbitrażu”

Data publikacji: 22 listopada 2019

Szanowni Państwo,

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „Nowe granice arbitrażu”.

Idea konferencji wynikła z potrzeby analizy pytań i zagadnień pojawiających się w wyniku znowelizowania, ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przepisów postępowania cywilnego dotyczących arbitrażu.

Znowelizowane przepisy kodeksowe wprowadzają co najmniej dwie istotne zmiany. Po pierwsze, zdatność ugodowa sporu jako przesłanka jego zdatności arbitrażowej, dotyczy obecnie wyłącznie sporów o prawa niemajątkowe (art. 1157 k.p.c.). Po drugie, rozszerzeniu uległ zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny umieszczony w umowie (statucie) spółki na organy spółki i ich członków (art. 1163 § 1 k.p.c.

Konferencję otworzą prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW oraz r.pr. Marek Furtek, Przewodniczący Rady Arbitrażowej SAKIG.

Nasze zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński).

W drugiej części spotkania w charakterze panelistów zgodzili się wystąpić r.pr. dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), adw. Maciej Jamka (Senior Partner, DWF) oraz r.pr. dr Cezary Wiśniewski (Consultant Partner, Linklaters). Dyskusję na temat sporów korporacyjnych po nowelizacji moderował będzie dr Konrad Czech (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: arbitrów i prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego.

Konferencja rozpocznie się 3 grudnia 2019 roku w Warszawie o godz. 11.00. na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Zgłoszenia udziału przyjmujemy pod adresem e-mail: sekretariat@sakig.pl do dnia 28 listopada.

Liczba miejsc ograniczona

 

ORGANIZATORZY

NA STRONE