Przejdź do głównej sekcji

Rada Arbitrażowa

Data publikacji: 1 stycznia 2015

W dniu 18 listopada 2014 roku Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało Radę Arbitrażową Sądu Arbitrażowego przy KIG na kadencję 2015-2018.

Na Przewodniczącego Rady Arbitrażowej został powołany mec. Maciej Łaszczuk, wieloletni arbiter SA przy KIG oraz członek Rady w poprzednich dwóch kadencjach.

W skład Rady Arbitrażowej zostali powołani:

 1. Zbigniew Banaszczyk
 2. Zbigniew Ćwiąkalski
 3. Marian Kępiński
 4. Andrzej Koźmiński
 5. Maciej Łaszczuk
 6. Małgorzata Modrzejewska
 7. Rafał Morek
 8. Wojciech Popiołek
 9. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska
 10. Andrzej Szlęzak
 11. Andrzej Szumański
 12. Maciej Tomaszewski
 13. Cezary Wiśniewski
 14. Krzysztof Zakrzewski

Wzbogacenie składu Rady Arbitrażowej o kolejne autorytety prawnicze przyczyni się do jeszcze efektywniejszego działania tego organu, a tym samym do dalszego umocnienia pozycji Sądu Arbitrażowego przy KIG.