Przejdź do głównej sekcji

I Ogólnopolski Konkurs Moot Court

Data publikacji: 1 stycznia 2015

I Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy jest przedsięwzięciem organizowanym przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w roku akademickim 2014/2015, skierowanym do studentów prawa z całej Polski. Celem projektu jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie postępowania arbitrażowego w polskich realiach prawnych oraz stworzenie warunków, w których każdy student, wykorzystując wiedze nabytą w trakcie studiów, miałby szansę sprawdzenia się w roli pełnomocnika strony sporu, przez co stanąłby przed szansą zdobycia cennego doświadczenia.

Konkurs kierowany jest do studentów wydziałów prawa i administracji polskich uczelni wyższych, którzy w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa nie ukończyli jeszcze jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

Konkurs jest atrakcyjną propozycją dla studentów, gdyż pośród innych konkursów typu moot court organizowanych w naszym kraju, I Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy jest jedynym, który odbywa się w języku polskim, a ponadto porusza problemy typowe dla polskiego systemu prawnego.

Więcej informacji mogą Państwo zasięgnąć pod adresem http://mootcourt.elsa.warszawa.pl oraz http://www.facebook.com/konkursMootCourt.