Przejdź do głównej sekcji

Aktualności

W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa online – z wideokonferencją zamiast tradycyjnego posiedzenia. Wszystkie czynności prawne wykonano w sposób bezpieczny, przy użyciu komunikacji elektronicznej....

Szanowni Państwo, zachęcamy do wspierania akcji #SolidarnizBiznesem Więcej informacji tutaj.   ...

Szanowni Państwo, 18 marca 2020 r. KCAB International opublikował Seoul Protocol on Video Conferencing in International Arbitration – dokument stanowiący zbiór dobrych praktyk  dot. przeprowadzania wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu. Postępowanie...

Szanowni Państwo,  w związku z obecnym stanem epidemii pragnąc zapewnić państwu oraz pracownikom bezpieczeństwo informujemy o możliwości składania dokumentów w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oryginał pisma zostanie złożony...

Szanowni Państwo, Przed zaplanowanymi w najbliższych dniach rozprawami i spotkaniami, które mają odbyć się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zaleceniami  Głównego Inspektora...

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wznawia „Biuletyn Arbitrażowy”. W pierwszym numerze po przerwie ukaże się wkrótce zapis przebiegu Seminarium „Nowe granice arbitrażu”, które odbyło się 3 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie...