Przejdź do głównej sekcji

Webinarium: Finansowanie sporów przez podmioty zewnętrzne a regulaminy arbitrażowe. Thrid Party funding na świecie i w Polsce.

Data publikacji: 2 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinarium: Finansowanie sporów przez podmioty zewnętrzne a regulaminy arbitrażowe. Thrid Party funding na świecie i w Polsce, które odbędzie się 15 grudnia br., o godz. 10:00.

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować. 

Moderator

Dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz – radca prawny i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, jak również w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Uznany w kraju ekspert w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego i arbitrażu handlowego. Doradza w sprawach cywilnych i handlowych, w szczególności w obszarze stosunków międzynarodowych i sporach o charakterze transgranicznym, zwłaszcza w postępowaniach arbitrażowych.

Paneliści

Dr Kaja Zaleska-Korziuk – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat. Naukowo zajmuje się problematyką finansowania postępowań arbitrażowych przez osoby trzecie. Stypendystka Max Planck Institute Luxembourg for International European,  International and Regulatory Procedural Law.

Patryk Kulig – Case Managerem w wiedeńskim biurze Nivalion AG, gdzie zajmuje się finansowaniem postępowań przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi (handlowymi oraz inwestycyjnymi) oraz pozostałymi formami ADR. Patryk skupia się na krajach niemieckojęzycznych oraz skandynawskich, a także jurysdykcjach środkowoeuropejskich, w tym Polsce. Patryk swoje doświadczenie arbitrażowe zdobywał jako Counsel w Niemieckim Instytucie Arbitrażowym (DIS) w Bonn/Berlinie i kontynuuje swoją działalność akademicką jako doktorant INP PAN w Warszawie.

web 15 gru