Przejdź do głównej sekcji

Zmiany w Regulaminie Arbitrażowym

Data publikacji: 3 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rada Arbitrażowa dokonała zmian w regulaminie arbitrażowym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. W regulaminie arbitrażowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zachodzą następujące zmiany:

  • W § 25 w ust. 1 skreśla się słowa „w miarę możliwości”,
  • W 27 w ust. 3 pkt 1) skreśla się słowa „w miarę możliwości”.
  • W § 28
    1. w ust. 2 w pkt 1) skreśla się słowa „w miarę możliwości”,
    2. w ust. 4 pkt 1) skreśla się słowa „w miarę możliwości”.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem jednolitym regulaminu.