Przejdź do głównej sekcji

Zespół ds. Arbitrażu Korporacyjnego

Data publikacji: 12 października 2020

Szanowni Państwo,

Zeszłoroczna nowelizacja art. 1157 i 1163 k.p.c. stworzyła kodeksowe podwaliny pod wykorzystanie w Polsce arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów ze stosunku spółki. Po latach akademickiej dyskusji na temat tzw. arbitrażu korporacyjnego i po długofalowych zabiegach celem jego promocji – podejmowanych m.in. przez środowisko związane z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG) – doszło do ustawowego otwarcia możliwości  jego rozwoju.

Od chwili wejścia w życie nowelizacji, w Sądzie Arbitrażowym toczą się prace nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. Projektowi, będącemu pokłosiem wspomnianej nowelizacji prawa arbitrażowego, towarzyszy propozycja wzorcowej klauzuli arbitrażowej, która może zostać umieszczona w umowie (statucie) spółki. Z projektem tym oraz jego szerokim uzasadnieniem pióra dra Konrada Czecha można się zapoznać na naszej stronie.

Kolejnym etapem prowadzonych przez SA KIG było powołanie Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego. Zespół będzie obradował w formule okrągłego stołu, którego głównym celem będzie rozwój arbitrażu korporacyjnego w Polsce. Zasiądą przy nim teoretycy i praktycy arbitrażu – przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych oraz sędziowie. Do zadań okrągłego stołu należeć będzie ocena opublikowanego przez SA KIG projektu przepisów. Zaproszenie do współpracy potwierdzili:

 • prof. Katarzyna Bilewska, Dentons, Uniwersytet Warszawski
 • adw. Piotr Bytnerowicz, White & Case
 • dr Konrad Czech, UKSW, redaktor naczelny Biuletynu Arbitrażowego SAKIG
 • dr Marcin Dziurda, Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartosz Karolczyk, kancelaria DZP
 • SSO Maciej Kruszyński, Sąd Apelacyjny Warszawa
 • adw. Luiza Modzelewska, dyrektor Departamentu Osób Prawnych I, Prokuratoria Generalna
 • SSR Zbigniew Miczek, Sąd Rejonowy Tarnów
 • r. pr. Jacek Siński, kancelaria SK&S
 • dr hab. Grzegorz Suliński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Andrzej Szumański, Członek Rady Arbitrażowej, Uniwersytet Jagielloński

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego odbędzie się pod koniec października br. w formie wideokonferencji.