Przejdź do głównej sekcji

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu Arbitrażowego

Data publikacji: 1 lipca 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z kolejny numerem Biuletyny Arbitrażowego. 

W nowym numerze „Biuletynu” publikujemy m.in. przemyślenia Christophera Chinna dotyczące zdalnych rozpraw arbitrażowych w trakcie pandemii COVID-19. Państwa uwadze w nowym numerze „Biuletynu” polecamy również artykuł dr hab. prof. UW Katarzyny Bilewskiej poświęcony wprowadzeniu zapisu na sąd polubowny do umowy (statutu) spółki kapitałowej, który omawia to zagadnienie na tle prawa włoskiego.

Oprócz powyżej wspomnianych artykułów w numerze publikujemy m.in. glosę do wyroku SA KIG 193/05 autorstwa dr hab. Beaty Gessel, a także artkuły dr. Andrzeja Szlęzaka i Anny Tujakowskiej, Zuzanny Cieplińskiej, Romana Rewalda, Moniki Diehl i Dominiki Jędrzęjczyk, które zostały poświęcone zagadnieniom takim jak: związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego, uznawaniu i stwierdzaniu wykonalności wyroków arbitrażowych zawierających zdania odrębne, klauzuli równoczesnej mediacji-arbitrażu (CMA) oraz problematyce ugody w postępowaniu arbitrażowym.