Przejdź do głównej sekcji

Włoskie spotkanie arbitrażowe | Incontro sull’ARBITRATO dedicato alle società Italiane in Polonia

Data publikacji: 14 marca 2024

Szanowni Państwo,

W dniu 9 kwietnia 2024 roku Sąd Arbitrażowy przy KIG we współpracy z Confindustria Polonia organizuje włoskie spotkanie arbitrażowe.

Swój udział w wydarzeniu potwierdził Jego Ekscelencja Luca Franchetti Pardo, Ambasador Włoch w Polsce.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców i prawników współpracujących z rynkiem włoskim, a także działających w Polsce podmiotów włoskich.

Podczas wydarzenia zaprezentujemy Państwu zalety rozstrzygania sporów w ramach sądownictwa polubownego oraz przybliżymy przebieg postępowań arbitrażowych.

Przedstawimy Państwu także naszą instytucję i zakres jej działalności.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język włoski i polski.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Sądu!


Il Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Nazionale Polacca, in collaborazione con Confindustria Polonia, organizza per il 9 aprile 2024un incontro sull’arbitrato,  rivolto a imprenditori e avvocati che collaborano con il mercato italiano e a soggetti italiani che operano in Polonia.

Sarà nostro  gradito ospite Sua Eccellenza Luca Franchetti Pardo, Ambasciatore d’Italia in Polonia che ha confermato la sua presenza.

Durante l’incontro approfondiremo i vantaggi della risoluzione delle controversie tramite  l’arbitrato e vi offriremo  al contempo una panoramica dettagliata sul procedimento arbitrale stesso. Vi presenteremo inoltre la nostra istituzione e l’ambito delle sue attività.

L’incontro sarà tradotto simultaneamente in italiano e polacco

Per maggiori informazioni o per confermare la vostra partecipazione, vi invitiamo a contattare la segreteria della Tribunale Arbitrale sekretariat@sakig.pl .

Non perdete questa occasione unica di arricchire le vostre conoscenze e di connettervi con esperti e professionisti del settore.