Przejdź do głównej sekcji

Solidarity Arbitration and Mediation Days – fotorelacja

Data publikacji: 25 listopada 2022

W dniach 17-18 listopada 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja, która była centralnym wydarzeniem organizowanych w dniach 14-18 listopada 2022 r. cyklu spotkań, warsztatów i wykładów pn. „Solidarity Arbitration and Mediation Days„. Współorganizatorami wydarzenia byli m.in. Sąd Arbitrażowy przy KIG, Uniwersytet Warszawski, Sąd Arbitrażowy ICAC w Kijowie oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na Rzecz Mediacji (GEMME), przy współpracy z europejskimi instytucjami arbitrażowymi, w partnerstwie z renomowanymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Celem wydarzenia było zademonstrowanie wsparcia międzynarodowego środowiska arbitrażowego, mediacyjnego i prawniczego dla prawników ukraińskich oraz wszystkich osób dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie.

Program obejmował szereg wydarzeń dotyczących problematyki polubownego rozwiązywania sporów. W kilku odsłonach wydarzenia w mijającym tygodniu wzięło udział ponad 200 osób nie tylko z Polski i Ukrainy, ale też m.in. Austrii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Trwałym osiągnięciem przedsięwzięcia jest fundusz stypendialny, utworzony ze środków przekazanych przez uczestników oraz partnerów konferencji. Stypendia mają zapewnić pomoc finansową ukraińskim młodym prawnikom i studentom dotkniętym zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Regulamin funduszu został podpisany w trakcie konferencji przez przedstawicieli instytucji wspierających SAMD.

Wśród tematów poszczególnych wydarzeń znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące rozwiązywania sporów w sektorze IT i nowoczesnych technologii, dobre praktyki dotyczące korzystania z mediacji w sporach sądowych i arbitrażu, a także porównanie najnowszych rozwiązań proceduralnych i ich wpływu na efektywność praktyki rozwiązywania sporów. Prelegenci dyskutowali także na temat kierunków rozwoju międzynarodowego prawa inwestycyjnego, w tym zasad odpowiedzialności państwa, a także metod rozwiązania sporów z udziałem państw.

Udział w konferencji wzięli już m.in. Professor Mykola Selivon, Prezes Sądu Arbitrażowego ICAC w Kijowie oraz Tatyana Slipachuk, była Przewodnicząca Ukraińskiej Komisji Wyborczej. Konferencja odbyła się w języku angielskim, z tłumaczeniami symultanicznymi na języki ukraiński i polski.

Wśród prelegentów było liczne grono sędziów sądów polskich i zagranicznych, arbitrów, mediatorów, a także uznanych praktyków i przedstawicieli środowiska akademickiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.

Fotorelacja z konferencji.