Przejdź do głównej sekcji

Relacja z konferencji „Arbitraż – standardy, tendencje, perspektywy”

Data publikacji: 13 listopada 2018

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyła się konferencja pt. „Arbitraż – standardy, tendencje, perspektywy” zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z kancelariami Clifford Chance oraz Wardyński i Wspólnicy.

Wydarzenie to było zwieńczeniem cyklu sympozjów organizowanych przez Sąd Arbitrażowy, czołowe Uniwersytety w Polsce oraz prestiżowe kancelarie prawnicze.
W konferencji udział wzięli m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela oraz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – r.pr. Maciej Bobrowicz.

Celem tegorocznej konferencji była próba diagnozy stanu polskiego i międzynarodowego arbitrażu poprzez wskazanie jego standardów i tendencji, a także zainicjowanie dyskusji nad przyszłością sądownictwa polubownego w Polsce i na świecie, w perspektywie najbliższej dekady.

Podczas konferencji poruszane były zagadnienia związane m.in. z konwergencją regulacji postępowania przed sądem arbitrażowym i sądem państwowym, organizacją postępowań i modelem rozstrzygania sporów arbitrażowych oraz zastosowaniem nowych technologii w arbitrażu.

Podczas konferencji wywiązała się bardzo ciekawa debata z udziałem praktyków sądownictwa polubownego, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także arbitrów i pełnomocników, która uwypukliła potrzebę organizacji tego rodzaju wydarzeń w przyszłości.

Bardziej szczegółowy opis przebiegu konferencji już wkrótce.