Przejdź do głównej sekcji

Raport „Koszty arbitrażu w Polsce”

Data publikacji: 7 listopada 2023

Kancelaria Kocur i Wspólnicy przygotowała ciekawy raport „Koszty arbitrażu w Polsce”. Raport ten sporządzony został w oparciu o analizę ponad 300 wyroków wydanych w postępowaniach administrowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w latach 2020-2022.

Z raportu można dowiedzieć się miedzy innymi:

  • jakie koszty zastępstwa prawnego ponoszą strony,
  • jakie są koszty biegłych,
  • jaka jest wysokość opłat arbitrażowych w polskich i zagranicznych instytucjach arbitrażowych,
  • jak wypada porównanie opłat arbitrażowych do opłat sądowych,
  • czym kierują się trybunały arbitrażowe rozpoznając wnioski o zwrot kosztów.

Koszty arbitrażu w Polsce.