Przejdź do głównej sekcji

Pomorski Komitet Arbitrażowy

Data publikacji: 24 czerwca 2022
Szanowni Państwo,
jest nam niezwykle miło poinformować, iż w dniu 13 czerwca 2022 roku br. Rada Arbitrażowa Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w oparciu o par. 12 ust 5 Statutu Sądu powołała Pomorski Komitet Arbitrażowy w składzie:
  • Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska – Kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  • dr Kaja Zalewska – Korziuk – Adwokat, Asystent w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  • r. pr. Anna Kluczek-Kollar – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
  • adw. Bartosz Golejewski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej,
  • Alan Aleksandrowicz – Prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.,
  • r. pr. Agnieszka Majewska – Pełnomocnik  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku,
  • r. pr. Ireneusz Pawłowski – Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
  • Jarosław Filipczak – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Utworzony Regionalny Komitet Arbitrażowy będzie pełnił funkcję doradczą dla Rady Arbitrażowej, a także promował Sąd w środowisku lokalnych przedsiębiorców i prawników, w szczególności poprzez organizowanie adresowanych do lokalnych przedsiębiorców lub lokalnego środowiska prawniczo-akademickiego konferencji poświęconych arbitrażowi i mediacji.

Powołanie Komitetu będzie dla nas możliwością pojawienia się bliżej naszych klientów.

Wszystkim wymienionym osobom, a w szczególności Panu Prezesowi Jarosławowi Filipczakowi oraz Panu Prezesowi Ireneuszowi Pawłowskiemu, dziękujemy za zaangażowanie, podjęcie wyzwania i wiarę w przyszły sukces.