Przejdź do głównej sekcji

Podlaski Komitet Arbitrażowy

Data publikacji: 18 stycznia 2022
Szanowni Państwo,
jest nam niezwykle miło poinformować, iż w dniu 13 stycznia br. Rada Arbitrażowa Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w oparciu o par. 12 ust 5 Statutu Sądu powołała Podlaski Komitet Arbitrażowy w składzie:
Jarosław Antychowicz – Prezes Zarządu Infinity Group Sp. z o.o., Wiceprezes Izby Przemysłowo — Handlowej w Białymstoku;
Jowita Natalia Grochowska — adwokat, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku;
Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku,
Joanna Beata Kamieńska — radca prawny, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku;
Witold Karczewski — Prezes Izby Przemysłowo — Handlowej w Białymstoku;
Karolina Łupińska — Koc — radca prawny;
Henryk Owsiejew — Przewodniczący Rady Nadzorczej MALOW Sp. z o.o., Wiceprezes Izby Przemysłowo — Handlowej w Białymstoku;  Uniwersytetu w Białymstoku;
Grzegorz Rytelewski — Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo — Handlowej, Wiceprezes Izby Przemysłowo — Handlowej w Białymstoku.
Utworzony Regionalny Komitet Arbitrażowy będzie pełnił funkcję doradczą dla Rady Arbitrażowej, a także promował Sąd w środowisku lokalnych przedsiębiorców i prawników, w szczególności poprzez organizowanie adresowanych do lokalnych przedsiębiorców lub lokalnego środowiska prawniczo-akademickiego konferencji poświęconych arbitrażowi i mediacji.
Powołanie Komitetu będzie dla nas możliwością pojawienia się bliżej naszych klientów.
Wszystkim wymienionym osobom, a w szczególności Panu Prezesowi Witoldowi Karczewskiemu, dziękujemy za zaangazowanie, podjęcie wyzwania i wiarę w przyszły sukces.