Przejdź do głównej sekcji

Pierwsze posiedzenie Rady Arbitrażowej

Data publikacji: 1 lutego 2023

Szanowni Państwo,

18 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Arbitrażowej w kadencji 2023-2026, na którym na wniosek Przewodniczącej RA Monika Hartung Rada Arbitrażowa powołała do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących:

Michał Kocur
Rafał Morek
Michał Subocz

Ponadto Rada Arbitrażowa powołała skład Komitetu Nominacyjnego, którego członkami zostali:

Bartłomiej Jankowski (Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego),
Zbigniew Banaszczyk
Michał Jochemczak
Adelina Prokop