Przejdź do głównej sekcji

Konferencja „Should I stay or should I go. Challenge of an Arbitrator „

Data publikacji: 8 lutego 2018

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji arbitrażowej na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 14 lutego 2018 r. Tematem konferencji jest problematyka bezstronności i niezależności arbitrów oraz wykluczania konfliktów interesów.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim z udziałem wybitnych specjalistów – akademików i praktyków – z kraju i zagranicy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod adresem vis@wpia.uw.edu.pl – decyduje kolejność zgłoszeń.

W dwóch kolejnych dniach na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się X. Warszawski Turniej Arbitrażowy dla studentów prawa.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.vis.wpia.uw.edu.pl/conference-2018.

Zapraszamy!

Program konferencji (PDF, 3.5MB)