Przejdź do głównej sekcji

Konferencja „Arbitraż – standardy, tendencje, perspektywy”

Data publikacji: 7 września 2018

Szanowni Państwo,

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Kancelaria Clifford Chance, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w siódmej, podsumowującej cykl konferencji naukowej „Arbitraż – standardy, tendencje, perspektywy”.

Konferencja odbędzie się 8 listopada 2018 roku w Warszawie. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: arbitrów i prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych, programu konferencji i sposobie potwierdzenia udziału znajdują się na stronie konferencji.

Organizatorzy

2018-11-08-sakig-uw

Partnerzy

2018-11-08-Clifford-Wardynski