Przejdź do głównej sekcji

Czy w KPC pojawi się konwersja?

Data publikacji: 8 września 2021

Szanowni Państwo,

3 września br do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego autorstwa resortu sprawiedliwości.
Zawiera on oczekiwaną przez środowisko arbitrażowe propozycję wprowadzenia konwersji postępowania zawisłego przed sądem powszechnym w postępowanie arbitrażowe.

„Łyżką dziegciu” w naszej ocenie jest przedstawiona w projekcie wysokość zwrotu opłaty od pozwu na poziomie 1/4 przy umorzeniu postępowania sądowego na zgodny wniosek stron w następstwie zawarcia przez strony – w toku sprawy – zapisu na sąd polubowny.

Będziemy wnioskować o to, aby wynosiła ona 3/4 analogicznie do postępowań mediacyjnych.