Przejdź do głównej sekcji

Włoskie spotkanie arbitrażowe

Data publikacji: 9 kwietnia 2024

Dziś, 9 kwietnia 2024 roku, w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, miało miejsce polsko-włoskie spotkanie arbitrażowe, współorganizowane przez Confindustria Polonia.
Wydarzenie otworzył Jego Ekscelencja Luca Franchetti Pardo, Ambasador Włoch w Polsce, który podkreślił dobrą kondycję polskiej gospodarki oraz istotę polsko-włoskiej współpracy zarówno na kanwie biznesowej jak i prawnej.
Członkini Zarządu KIG Karolina Opielewicz w swoim wystąpieniu, nawiązując do dobrych relacji polsko-włoskich, wskazała na możliwość polubownego rozstrzygania sporów w ramach postępowania arbitrażowego, korzystając z usług najbardziej rozpoznawalnego i największego sądu polubownego w Polsce tj. Sąd Arbitrażowy przy KIG.
Spotkanie było skierowane do przedsiębiorców i prawników, którzy współpracują z rynkiem włoskim, a także do działających w Polsce podmiotów włoskich.
Podczas wydarzenia Przewodnicząca Rady Arbitrażowej Monika Hartung oraz Członkini Rady Arbitrażowej Maria Hauser Morel zaprezentowały zalety rozstrzygania sporów w ramach sądownictwa polubownego oraz przybliżyły przebieg postępowań arbitrażowych. Natomiast Dyrektor Generalna Sądu Agnieszka Durlik przedstawiła zakres działalności oraz statystyki Sądu Arbitrażowego.
Spotkanie było tłumaczone symultanicznie na język włoski i polski.

 

010203