Przejdź do głównej sekcji

Tomasz Wardyński

tomasz-wardynski

Tomasz Wardyński

Tomasz Wardyński jest wspólnikiem założycielem kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się postępowaniami arbitrażowymi z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych, a także prawem cywilnym, handlowym i prawem konkurencji. Ma bogate doświadczenie w negocjacjach przy dużych projektach publicznych. Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce rozwinął praktykę prawa Unii Europejskiej oraz prawa konkurencji.

Prywatną praktykę adwokacką prowadzi od 1979 r. W latach 1991-1996 był członkiem Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Pełni funkcję honorowego doradcy Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce. W 2001 r. został przez Królową Brytyjską Elżbietę II mianowany komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (Commander of the Order of the British Empire).

Jest członkiem Komisji do Spraw Arbitrażu i ADR w Międzynarodowej Izbie Handlu (ICC).
W latach 2006–2009 był członkiem Rady Arbitrażowej przy SAKIG.

Jest na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a także na liście arbitrów Centrum Arbitrażowego Federalnej Izby Gospodarczej (VIAC) w Wiedniu.