Przejdź do głównej sekcji

Maciej Łaszczuk

maciej-laszczuk

Maciej Łaszczuk

Adwokat, wspólnik założyciel kancelarii prawniczej Łaszczuk i Wspólnicy. Występował jako pełnomocnik w wieli krajowych i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych, w tym w arbitrażu inwestycyjnym oraz pełnił funkcję arbitra bocznego, jedynego lub przewodniczącego w wielu postępowaniach arbitrażowych, w ramach stałych sądów arbitrażowych i ad hoc. Członek Rady Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu NRA, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, członek Komitetu ds. Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego International Law Association, International Council of Commercial Arbitration – ICCA, Swiss Arbitration Association, Wiceprzewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Palsetry”, wykładowca i autor wielu publikacji z zakresu arbitrażu i prawa prywatnego.