Przejdź do głównej sekcji

Łukasz Lasek

lukasz-lasek

Łukasz Lasek

Łukasz Lasek jest adwokatem w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych, partnerem kancelarii.

Zajmuje się sporami sądowymi i arbitrażowymi dotyczącymi stosunków handlowych, prawa budowlanego, nieuczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej.

Brał udział jako pełnomocnik lub sekretarz trybunału w postępowaniach arbitrażowych toczących się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Występuje także w sprawach karnych, głównie dotyczących przestępstw gospodarczych.