Przejdź do głównej sekcji

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

krystyna-szczepanowska-kozlowska

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy, gdzie kieruje praktyką postępowań sądowych i własności intelektualnej. Jest radcą prawnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych zarówno z zakresu prawa własności intelektualnej, jak i sporów gospodarczych, a także postępowań arbitrażowych, a także dotyczących nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów.

Reprezentuje klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak również przed sądami administracyjnymi. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska doradza również klientom w sprawach niespornych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Prof. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska jest również pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych oraz pełni funkcję dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.