Przejdź do głównej sekcji

Bartosz Krużewski

bartosz-kruzewski

Bartosz Krużewski

Adwokat Bartosz Krużewski jest partnerem w warszawskim biurze Clifford Chance. Kieruje Departamentem Arbitrażu i Rozwiązywania Sporów oraz jest współkierującym Departamentem Restrukturyzacji i Upadłości. Jest także członkiem grupy Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego w Clifford Chance.

Przez sześć ostatnich lat był Przewodniczącym Komisji Arbitrażowej ICC Polska i członkiem zarządu ICC Polska. Jest członkiem ICC oraz Komisji Arbitrażowej ICC oraz arbitrem w sprawach prowadzonych przed sądami instytucjonalnymi i ad hoc. Specjalizuje się w arbitrażu handlowym, budowlanym i postępowaniach arbitrażowych na podstawie traktatów inwestycyjnych. Reprezentuje klientów w sprawach inwestycyjnych zarówno po stronie państwa jak i inwestorów wnoszących powództwa przeciwko państwu.