Przejdź do głównej sekcji

Umowa o współpracy pomiędzy Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i SHIAC

Data publikacji: 8 listopada 2016

W dniu 8 listopada 2016 roku Pan Marek Furtek Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Pan Yang Jianrong Prezes Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (Shanghai International Arbitration Center) podpisali umowę o wzajemnej współpracy w imieniu reprezentowanych przez nich instytucji. Oba ośrodki arbitrażowe będą ściśle współpracować w dziedzinie badań naukowych dotyczących arbitrażu, rekomendacji ekspertów oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć w celu promowania rozwoju arbitrażu handlowego.